Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo ir www.mekutis.lt (toliau – pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes e. parduotuvėje www.mekutis.lt.

Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo–pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, e. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir gauna pardavėjo patvirtinimą.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, pirkėjas turi teisę pirkti prekes e. parduotuvėje.

Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo juos atnaujinti arba pardavėjo telefonu ir e. paštu pranešti apie tai.

Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekę Taisyklėse nurodytomis sąlygomis (žr. „Prekių grąžinimas ar pakeitimas“).

Pardavėjo teisės ir pareigos`

Jei pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti arba sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis e. parduotuve.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti e. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjas turi sudaryti sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas turi organizuoti pirkėjo užsakytų prekių pristatymą pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms negalėdamas pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, – grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

Prekių pristatymas

Gavęs prekių siuntą, pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar ji nepažeista. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, pirkėjas privalo pažymėti tai prekių perdavimo–priėmimo dokumente (važtaraštyje).

Priėmus prekes ir be jokių pastabų pasirašius prekių perdavimo–priėmimo dokumentą (važtaraštį), patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir yra tinkamai pristatyta.

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntos svorio.

Atsiskaitymas už prekes

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

Prekių grąžinimas ar pakeitimas

E. parduotuvėje įsigytos prekės grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Pirkėjui nusprendus nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pranešus apie tai pardavėjui, pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo šio pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomi pagal pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė po pranešimo išsiuntimo buvo naudota, pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekę, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti visiškai sukomplektuotos. Už visišką prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekės nėra visiškai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.`

Jeigu pirkėjo įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo prašymo pateikimo pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekę ir jos pristatymą sumokėtus pinigus. Prekė turi būti grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Be to, pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą ir užpildytą bei pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

Jeigu pirkėjas gauna ne tą prekę, kurią užsisakė (ne ta spalva, dydis ir kt.), jis turi kreiptis svetainėje www.mekutis.lt nurodytu adresu ar telefonu. Pardavėjas įsipareigoja, patikrinęs užsakymą ir įsitikinęs, kad klaidą padarė jis pats, pakeisti prekę į tokią, kokią užsisakė pirkėjas. Tokiu atveju prekės pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.

Atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Už pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis e. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako pirkėjas.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių svetainėse pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į tas svetaines per pardavėjo e. parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius.

Informacijos siuntimas

 Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje nurodytu e. pašto adresu.

 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo e. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu e. pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos

 Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.